fbpx
Nieruchomość bezpieczna lokata

Nieruchomość bezpieczna lokata

Od niepamiętnych czasów nieruchomości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród inwestorów – mówi się o tym, że Nieruchomość bezpieczna lokata. Pomimo, że powstaje całkiem dużo nowych budynków, luka popytowa wciąż jest ogromna. Dotyczy to niemalże całej Europy.

Obecnie, w wielu krajach od wielu lat obserwujemy systematyczne zmniejszanie stóp procentowych. W niektórych państwach mamy obecnie do czynienia wręcz z ujemnymi stopami procentowymi. Takie działania przekładają się bezpośrednio na wysokość oprocentowania lokat bankowych. W chwili obecnej lokata z oprocentowaniem 1% w skali roku, to “atrakcyjna propozycja”. Tak oprocentowane depozyty nie pozwalają nawet uchronić się przed inflacją. Inwestorzy trzymający swoje środki w bankach, z roku na rok pomniejszają realną wartość oszczędności.

Pojawia się wręcz oczywiste pytanie – w co obecnie warto inwestować? Na czym można zarobić?

Dlaczego często uważa się, że nieruchomości to bezpieczna lokata?

Nieruchomości od zawsze były jednym z głównych sposobów inwestowania i pomnażania pieniędzy (nieruchomość jako bezpieczna lokata). Nie bez powodu. Nieruchomość, jak i złoto posiada określoną wartość. Nie jest to wirtualny instrument finansowy, tylko fizyczny obiekt. W przeciwieństwie jednak do złota, nieruchomość może dla nas pracować, generując przychody z najmu. Wynajmowana atrakcyjna nieruchomość, w pożądanej lokalizacji może “spłacić się” zadziwiająco szybko.

Rosnące zapotrzebowanie na budynki mieszkalne w dłuższym okresie sprawia, że ceny nieruchomości rosną. Na przestrzeni dekad, bardzo rzadko obserwowaliśmy trend odwrotny. To daje nam solidną podstawę do tego aby przypuszczać, że w przyszłości, w długim okresie będzie podobnie. Pomimo okresowych kryzysów i spowolnień, zakup nieruchomość po cenach sprzed 10 lat raczej nie jest możliwy. Zazwyczaj nieruchomości w przeciągu dekady podrożały nawet dwukrotnie.

Inwestowanie w nieruchomości nie jest oczywiście pozbawione ryzyka. Każda inwestycja, może być nietrafiona. Odpowiednia wiedza i wieloletnie doświadczenie może znacznie zredukować niebezpieczeństwo utraty zainwestowanych pieniędzy.