fbpx
Bezpieczeństwo inwestycji w Gruzji

Bezpieczeństwo inwestycji w Gruzji

Gruzja – rynek przyjazny dla inwestycji zagranicznych

Stabilna polityka gospodarcza

Reformy gospodarcze i polityczne zapoczątkowane przez prezydenta Michaiła Saakaszwilego i konsekwentnie kontynuowane przez kolejne rządy sprawiły, że Gruzja z dawnej republiki radziecki przekształciła się w nowoczesne państwo demokratyczne o liberalnej gospodarce i przejrzystym, zbudowanym na wzór zachodni systemie prawnym. Konsekwentnie prowadzone reformy doprowadziły do tego, że od 2014 r. Gruzja jest stowarzyszona z Unią Europejską, a od 2016 r. jest także członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

Brak korupcji

Systemowe reformy polegały przede wszystkim na likwidacji korupcji, przebudowie administracji, budowie stabilnego i przejrzystego systemu prawnego. Według międzynarodowego rankingu World Corruption Index prowadzonego przez Transparency International Gruzja zajęła w 2018 r. 41 miejsce w zestawieniu, poprawiając tym samym swoją lokatę z poprzedniego roku o 5 miejsc i wyrównując ją z należącą do Unii Europejskiej Łotwą. Dla porównania sąsiednia Armenia zajmuje w tym rankingu miejsce 105, Turcja 78, Rosja 138 a Ukraina 120.  Coraz popularniejsze wśród polskich inwestorów destynacje takie jak: Albania, Czarnogóra, Rumunia, Bułgaria czy Cypr zajmują kolejno 99, 67, 61, 77, 38 miejsce. Polska jest w tym rankingu na miejscu 36.

Bezpieczeństwo

Ekstremalnie niski poziom przestępczości (tzw. Crime Index) od lat lokuje Gruzję w pierwszej piątce najbezpieczniejszych krajów świata. W 2018 roku Gruzja była wg rankingu Numbeo piątym najbezpieczniejszym krajem świata pod względem narażenia na przestępczość. Dla porównania – Polska zajęłąw tym rankingu miejsce 29.

Prowadzenie biznesu

Dla inwestora z zagranicy niemniej ważna od bezpieczeństwa jego inwestycji jest łatwość i przejrzystość prowadzenia biznesu. W raporcie Banku Światowego (tzw. doing business report) Gruzja notuje wysoką 9 pozycję na świecie w ogólnej kategorii łatwości prowadzenia biznesu i 4 miejsce na świecie (obok Norwegii, Portugalii i Szwecji) w szybkości rejestracji prawa własności nieruchomości. Jeden z jej konkurentów wśród nowych rynków turystycznych, teoretycznie bardziej europejska Albania, zajmuje w ogólnym rankingu miejsce 103. Polska zajmuje odpowiednio miejsca 27. i 38.

Co bardzo ważne, Gruzja nie nakłada jeszcze ograniczeń na posiadanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych przez obcokrajowców, a prawo własności, podobnie jak w Polsce, odnotowywane jest w publicznym rejestrze  - księgach wieczystych. Tym co odróżnia Gruzję na plus od Polski jest możliwość zarejestrowania w rejestrze również przyszłego prawa własności (jeszcze na etapie budowy), co daje inwestorowi dodatkowe zabezpieczenie jego roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej.

Podatek od dochodów z wynajmu dla osoby fizycznej wynosi w Gruzji tylko 5% i dochód ten nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu w miejscu zamieszkania (Gruzja ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 120 krajami świata, w tym również z Polską). W Gruzji nie występuje podatek od nieruchomości dla osób fizycznych.

Wybierz nieruchomość dla siebie