fbpx
Bezpieczeństwo inwestycji w Gruzji

Bezpieczeństwo inwestycji w Gruzji

Gruzja – dobre miejsce dla inwestycji

Stabilna polityka gospodarcza

Prorynkowa, neoliberalna polityka gospodarcza, zapoczątkowana przed dekadą przez prezydenta Michaiła Saakaszwilego i konsekwentnie kontynuowana przez obecne władze (skądinąd opozycyjne w stosunku do poprzedniego prezydenta) sprawiła, że Gruzja jest krajem niezwykle otwartym na inwestycje zagraniczne – zarówno te duże, jak i te małe. O konsekwentnie prozachodnim (choć po odejściu Michaiła Saakaszwilego zdecydowanie mniej hałaśliwym) kursie władz Gruzji świadczy fakt, że od 2014 r. jest ona stowarzyszona z Unią Europejską, a od 2016 r. jest członkiem strefy wolnego handlu z Unią Europejską.

Brak korupcji

Inwestycjom i ich bezpieczeństwu sprzyjają stabilne i nieskomplikowane przepisy, sprawne sądownictwo i administracja oraz brak korupcji. Według rankingu World Coruption Index prowadzonego przez Transparency International Gruzja zajęła w 2017 r. 46. miejsce – lepszą lokatę mają na terenie byłego Związku Radzieckiego wyłącznie należące do Unii Europejskiej Litwa, Łotwa i Estonia, a państwa takie jak Ukraina czy Rosja zajmują, odpowiednio, 130. i 135. miejsce. Polska jest w tym rankingu na miejscu 36.

World Corruption Index wg Transparency International

(wyżej = gorzej)

W praktyce oznacza to, że jeżeli chciałbyś w Gruzji otworzyć nowy kurort narciarski, to warto zdobyć przyjaciół na miejscu i zadbać o jakieś namacalne wyrazy wdzięczności za ich pomoc. Jeżeli jednak jesteś osobą, która po prostu chce w tym kraju załatwić cokolwiek w urzędzie (np. zarejestrować swój nowo kupiony apartament) lub zatrzymano cię, ponieważ przekroczyłeś prędkość – uwierz nam, szanse na wręczenie w tych okolicznościach łapówki są dokładnie zerowe (a w tym drugim przypadku patrol najprawdopodobniej rozstanie się z tobą poprzestając na pouczeniu, bez sięgania po bloczek mandatowy).

Bezpieczeństwo

Poziom bezpieczeństwa publicznego nieodmiennie od lat lokuje Gruzję w pierwszej piątce krajów świata. Ranking bezpieczeństwa prowadzony przez Numbeo przyznaje Gruzji w 2018 r. 5. miejsce na świecie. Dla porównania – Polska zajmuje w tym rankingu miejsce 29.

Ranking bezpieczeństwa wg Numbeo

(wyżej = gorzej)

Wbrew stereotypowemu obrazowi okrutnych kaukaskich górali, zagubionego turystę zaprasza się tutaj do domu i udziela mu pomocy, a nie rabuje i strąca w przepaść. Co jednak szczególnie mile zaskakujące, zasada ta dotyczy nie tylko oddalonych od cywilizacji górskich wiosek, ale i wielkomiejskiego, dwumilionowego Tbilisi.

Prowadzenie biznesu

Niezwykle istotne z punktu widzenia inwestora jest proste i preferencyjne prawo podatkowo-inwestycyjne oraz stabilne warunki prowadzenia działalności. Również pod tym względem Gruzja jest światowym liderem. Bank Światowy uznaje Gruzję za 9. na świecie kraj pod względem łatwości prowadzenia biznesu, a łatwość rejestracji własności nieruchomości daje jej nawet 4. miejsce. Jeden z jej konkurentów wśród nowych rynków turystycznych, teoretycznie bardziej europejska Albania, zajmuje w tym rankingu miejsce 103. Polska zajmuje odpowiednio miejsca 27. i 38.

Ranking Doing Business - Bank Światowy

(wyżej = gorzej)

Co bardzo ważne, Gruzja nie nakłada ograniczeń na posiadanie nieruchomości przez obcokrajowców, a prawo własności, podobnie jak w Polsce, odnotowywane jest w księgach wieczystych prowadzonych przez sądy. Przewagą Gruzji jest natomiast nadzorowany przez państwo system ewidencji inwestycji w toku – zakup lokalu w dopiero budowanym budynku odnotowywany jest w państwowym, a więc niezależnym od dewelopera Rejestrze Publicznym, a po oddaniu budynku do eksploatacji dane te są przenoszone do ksiąg wieczystych.

Warto podkreślić, że stopa opodatkowania dochodów z wynajmu wynosi w Gruzji tylko 5% i dochód ten nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu w miejscu zamieszkania (Gruzja ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 120 krajami świata, w tym również z Polską). W Gruzji nie ma także podatku od nieruchomości.