fbpx
Warunki kredytowania inwestycji

Warunki kredytowania inwestycji

Na rynku gruzińskim istnieje wygodna dla klienta forma finansowania. Polega ona na rozłożeniu płatności na raty 0% przez dewelopera na okres trwania budowy. 

Oprócz rozkładania płatności na raty deweloperzy zawierają czasem umowy z bankami na udzielanie dedykowanych kredytów hipotecznych. W takich kredytach dla obcokrajowców deweloper jest gwarantem spłacalności kredytu.

Kupujący nieruchomość obcokrajowiec  - klient nie musi legitymować się dochodem na terenie Gruzji. Standardowy kredyt lub pożyczka hipoteczna wymagają jednak pełnej własności lokalu. Dlatego też możemy również zrefinansować zakup lokalu po jego spłaceniu lub finansować zakup na rynku wtórnym przy wkładzie własnym od 40%.

Przy udzielaniu kredytu znaczenie ma brak zautomatyzowanej wymiany danych pomiędzy polskim a gruzińskim systemem bankowym. Oznacza to, że nie jest sprawdzana zdolność kredytowa kupującego w Europie.

Dlatego dane o obciążeniu kredytem w Gruzji nie są bezpośrednio dostępne dla instytucji finansowych i fiskalnych w Polsce i UE.